پوشش گلخانه با انواع ورق‌های پلیکربنات دو‌جداره ضد

عایق حرارت

کلیه ورق‌های پلی‌کربنات ضد در برابر

حرارت مقاوم هستند.

هزینه تمام شده پایین

استفاده از ورق‌های ضد، به طورچشمگیری

موجب کاهش هزینه‌هایساخت و احداث بنا می‌شود.

صول عمر بالا

ورق‌های پلی‌کربنات ضد، با طول عمر بالا

شما را از بازسازی و نگهداری دوره‌ای بی‌نیاز میکند.